O včelách 2

08.03.2012 16:04

 

Včelstvo a jeho složení

     K založení chovu včel je třeba celého roje. Včely žijí ve velkých společenstvech, kterým říkáme včelstva. Včelstva se skládají z jedné matky, několika desítek tisíc dělnic a menšího počtu(cca 2-3 tisíc) trubců.“ Žádná část tohoto společenstva nemůže žít odděleně. Činnost včelstva je harmonizována a je ovlivňována feromony. Nejdůležitější feromon, je feromon matky. Rozvoj včelstva je velmi závislý na přírodních a klimatických podmínkách. Na vrcholu rozvoje může mít jedno včelstvo až 50 000 tisíc včel.

MATKA -  jediná samička, klade vajíčka, díky svému feromonu udržuje soudržnost a celistvost včelstva.Její žihadlo slouží k usmrcení konkurenční matky. Z matkou nakladených oplozených vajíček se líhnou dělnice, z neoplozených trubci. Doba líhnutí matky je 16 dnů.

DĚLNICE – jsou nedokonalé samičky se zakrnělými vaječníky, její vývoj trvá 21 dnů. Dělnice se dle ročního období líhnou z oplozeného vajíčka, jako tzv. letní včely(žijí asi 4 týdny), nebo také jako tzv. zimní včely(žijí až 9 měsíců). Zimní včely se rodí v plném létě, až v podletí,proto začínáme včelařský rok až v tomto období. Po vylíhnutí projde čerstvě vylíhlá včela → mladuška ještě dalším vývojem, než se z ní stane včela létavá → létavka. V prvních dnech po vylíhnutí je čističkou , která čistí buňky a pomáhá při pracích v úlu. Od třetího do šestého dne je krmičkou, která krmí směsí medu a pylu plod. Mezi šestým až dvanáctým dnem je z ní kojička,jež krmí larvy mladší čtyř dnů. Od 12 do 18 dne se ji začnou tvořit voskové šupinky na zadečku a stane se z ní včela stavitelka. Dnem 18  je z včelky strážkyně na česnu a po 18 dnu konečně se stává včelou létavkou, nosící do úlu vodu, nektar a pyl.

TRUBEC – je včelí sameček, líhnoucí se z neoplozeného vajíčka v trubčí buňce. Jeho vývoj bývá kolem 24 dnů. Jediným úkolem trubců je oplodnit mladou matku, proto koncem léta stávají před nadcházející zimou nepohodlnými a včely je postupně vytlačí ven  z úlu, kde časem zahynou.

Na obrázku je porovnání matky, trubce a dělnice (z leva)