O včelkách 1

28.02.2012 16:09

 

Včela medonosná

Včela medonosná (Apis mellifera) patří do řádu hmyzu blanokřídlého. V ČR je chováno jen plemeno včely medonosné – kraňské, jejíž původním územím byly jihovýchodní Alpy.Je to velmi dobře přizpůsobivá a mírná včela a proto se po druhé sv.válce rozšířila takřka do celé střední Evropy.

      Funkce a důležitost včely medonosné v přírodě je nezastupitelná. Čím je tedy pro nás tento tvor tak zajímavý? Včela plní funkci především jako dobrá:

·        Opylovatelka – opálením umožní nejen rozmnožování rostlin, ale i na množství plodů, jednotlivých rostlin a stromů. Výrazně ovlivňuje kvalitu úrody.

·        Producentka včelích produktů – nezastupitelné místo v produkci medu, pylu, vosku.

·        Ochranářka zdravotního stavu rostlin – díky svému ideálně přizpůsobenému tělu může roznášet látky k ochranně rostlin – bylo testováno např. na řepce.

·        Podporovatelka duševní a fyzické pohody člověka – vyzařování energie ze včelího společenství kladně působí na včelaře – dodává mu sílu a spolu s konzumací včelích produktů zpomaluje stárnutí a zvětšuje vitalitu člověka.

Co můžeme na oplátku za včelí služby, poskytnout jim? Tak především:

·        Kvalitní včelí pastvu

·        Žádné postřiky a pesticidy

·        Co nejkvalitnější životní prostředí

·        Dobrý zdroj vody