Produkty od včel

26.03.2012 16:45

 

Včelí produkty

     Mezi nejznámější a nejvyhledávanější včelí produkty patří  bezesporu od nepaměti především med, pyl, propolis, mateří kašička, vosk a také včelí jed.

 

A) MED

     Včely sbírají šťávu z nektaríí nebo medovici od producentů (většinou hmyz), a tak díky zdroji snůšky má med dílčí odlišné vlastnosti. To nejcenější, přidané bioaktivní látky od včel obsahují oba nejznámější druhy medu (květový a medovicový).            Včely nosí do úlu tzv.sladinu a dlouhým procesem z ní mladé včely teprve med vyrobí. Med slouží včelám jako zdroj energie a ke konzervaci pylu. Díky činnosti zvláště kočujícího včelaře se můžeme také setkat s tzv. jednodruhovými medy (např.řepkovými, lipovými, slunečnicovými…) Med je potravina, sladidlo a lék využívaný od počátků lidstva a také proto je naším tělem maximálně využitelný.

   Je med od českých včelařů na takové úrovni, aby konkuroval medům z tržní sítě? Ano! Med od českých včelařů je na tak velké úrovni, že nejen že je schopen konkurovat včelařům zahraničním, ale také, a to je důležité splňuje všechna kriteria na kvalitní med kladená odborníky i spotřebiteli. Jak píše ve své studii RnDr. Ivana Borkovcová z VFU Brno, cituji – „Jakost medů pocházejících přímo od českých včelařů je na vyšší úrovni, než jakost medů odebraných z tržní sítě“.Což jsou jistě povzbudivá slova. Český med byl, je a bude  kvalitní součástí našeho života.

 

B) PYL

 

     Jedná se o produkt sbíraný včelami buď záměrně nebo při nektarové snůšce. Je zpracováván v úle mladuškami (mladé včely) pomocí fermentace medem (konzervace a zhodnocení obsahu bioaktivních látek). Takový pyl se pak nazývá PERGA. Včely při sčesávání pylu do košíčků na zadních nohách přidávají ke zvlhčení obsah medového váčku a sekrety svých žláz, které tlumí klíčivost pylu a konzervují jej. Pyl je bílkovina určená k výživě plodu a mladušek. Pro lidský organismus je zdrojem bílkovin při těžké fyzické práci, při sportu a také tehdy, kdy je nutné rychle obnovit poškozené tkáně, šlachy, kosti.

 

 

C) PROPOLIS

     Obsahuje pryskyřice které včely odkusují z pupenů rostlin, dále včelí vosk a výměšky včelích žláz, které přidávají při zpracování propolisu. Propolis slouží k dezinfekci úlu (má výrazné antibakteriální účinky), k utěsňování otvorů (česna) a k mumifikaci vniklých narušitelů úlu (např.myši, rejsci…), které včely nedokáží vynést z úlu. Ochraňuje před bakteriemi, viry, plísněmi, houbami a kvasinkami. U člověka posiluje imunitu organismu. Má antioxidační účinky. Užívá se k léčbě různých onemocnění. Propolis v kombinaci s medem, mateří kašičkou a pylem zvyšuje životní vitalitu a zpomaluje stárnutí.

 

 

D) VČELÍ VOSK

     Vosk je vedle medu člověkem nejdéle využívaný včelí produkt. Je to čistě produkt včel – mladušek, které jej vylučují na spodní části zadečku v podobě šupinek. Potřebují jej ke stavbě plástů jak plodových, tak zásobních. Dále z něj staví matečníkové misky a zavíčkovávají zralý med v buňkách. Lidé využívali vosk na výrovu svící, ztracených forem, konzervací zbraní, kožených oděvů, bot, v kosmetice. Dále se používá při tvorbě batik. Vosk lze také využít místo tuku u dietní přípravy jídel na pánvi nebo k vymazání plechů (pozn. K potravinářským účelům je možné použít pouze panenský vosk!).

 

E)  MATEŘÍ KAŠIČKA

 

     Mateří kašička je čistě včelím produktem. Včely ji vytváří ve svých hltanových žlázách a používají ji pouze pro krmení včelích larev 3 dny po vylíhnutí. Potom je touto kaší výhradně krmena larvička, ze které se má vyvinout matka. Včelí matka je krmena touto kaší po celý život. Lidé ji používají zejména při únavě, stresu, nedostatečné imunitě, nechutenství, stárnutí apod.

 

F)  VČELÍ JED

     Jedová žláza se vyvíjí u mladušek nejpozději 19. den života, kdy nastupují do funkce strážkyň česna. U dělnic má funkci obranou, včela žihadlo použije, pokud je vydrážděna např.prudkým pohybem, vůní parfému…. U matky má funkci selektivní (odstranění konkurenční matky), jinak jí žihadlo slouží jako kladélko vajíček. Samečci – trubci – žihadlo nemají. Včelí jed působí na člověka příznivě, jako prostředek přírodní léčby u některých onemocnění. Ovšem je nutné dát pozor na včelí jed u alergických osob.