Tvorba umělého roje - tzv."smetence"

27.07.2012 16:34

 

Tvorba umělého roje – „smetence“

 

   Umělý roj vytvoříme  smetením cca 1,5-2,5 kg včel  všech kategorií do dobře větraného rojáčku. Na l kg. musíme smést včely z cca sedmi plástů 39x24 cm.  Je v podstatě zcela lhostejné, zda na jeho tvorbu použijeme jedno včelstvo nebo včelstev několik. V období vrcholného rozvoje včelstev můžeme z jednoho včelstva odebrat až 1 kg. včel. Pro tvorbu používáme smyk a rojáček s kruhovým otvorem ve víku a plně zasíťovaným dnem nebo. Velice důležité však je, abychom smétali včely všech kategorií, tzn. oklepáváme včely z plástů s otevřeným mladým i starším plodem, včely ze zavíčkovaných plástů, mezistěn, stavebních rámků. Zbytek  doplníme včelami z  „ medníků“. Nebojíme se ani toho, že se nám do smetence dostanou létavky. I ty totiž bude náš roj potřebovat. Pokud nesmétáme nesáté včely, můžeme je velice lehce  porosit slabým roztokem, nebo jen vlažnou vodou (zvláště jsou-li včely z více včelstev). Samozřejmě, že dáváme bedlivý pozor na to, aby ve smetenci nebyla náhodně smetena matka. Ten kdo má matky značené to má jednodušší.

Pak odneseme rojáček do tmavé místnosti (ještě ne chladné) a počkáme asi 2 hodiny až včely začnou „brečet“. Zůstane-li smetenec po této době v klidu, smetli jsme do něho matku a je lépe si takovýto smetenec již ponechat. Pro novou matku utvoříme nový stejným způsobem, tentokrát musíme být ale pozornější. Za  dobu věznění si zatím připravíme matku tak, že ji vypustíme i s doprovodnými včelami na okno, kde ji opět vychytíme a uzavřeme do klícky s medocukrovým těstem  bez doprovodných včel. Před přidáním  můžeme včely v rojáčku ošetřit fumigací. Doprovodné včely z klícky usmrtíme a spálíme. Po zmíněných cca 2 hodinách  udeříme rojákem o zem a zavěsíme do něj matku v klícce několik centimetrů pod otvor, na který nasadíme láhev s prosakovacím krmítkem a l litrem medového nebo cukerného roztoku v poměru 1:1. Roztok musí být chladný. Záleží jen na nás, zda otvor v klícce uzavřeme tak, aby včely matku nemohly vysvobodit ještě před usazením. Osobně dávám přednost tomu, aby včely měly možnost matku z klícky vyvést. Rojáček s umělým rojem pak odneseme do studeného a tmavého sklepa. Čím studenější, tím lepší. Včely se musí kolem matky skutečně semknout a utvořit hrozen jako v  přirozeném roji nebo zimním chomáči.Tímto dojde k dokonalému zcelení celého organismu. Větší chlad tomu velmi napomáhá, zvláště když jsme  utvořili smetenec silnější. Za  dobu věznění se může stát, že včely roztok odeberou, pak jim dodáme nový. Nezapomeňme, že spěchem zde nic nevyřešíme.

 

Usazení roje.

 

Nyní máme skutečný roj. Včely v rojáku většinou ji vystavěly srdíčko s dělničinou, ve které nalezneme již vajíčka.

Roj usadíme do nového úlu vystrojeného jako pro skutečný roj třetí, ještě lépe až čtvrtý den navečer. I když jsou v roji starší včely i létavky nemusíme mít obavy, nevrátí se ani jediná i kdybychom jej usadily ihned vedle těch včelstev, ze kterých jsme odebírali včely. Roj usazuji náběhem do úlu, který je vybaven 1 souší a zbytek jsou mezistěny a stavební rámky. Včely putují klidně do nového příbytku a téměř vždy mezi nimi uvidíme matičku, která se mezi nimi již cítí skutečně jako doma. Po usazení včelstvo podnítíme vlažnějším roztokem (vždy po ukončení letu včel). Příští den se již roj bude skutečně chovat jako roj a překvapí nás velkou aktivitou. Není-li žádná snůška, musíme roj mírně podněcovat až  do doby, kdy jsou mezistěny vystavěny. Při podněcování má přednost opět med a medová voda.

Zhruba po týdnu roj posílíme cca dvěmi plásty s vybíhajícím plodem a zkontrolujeme kladení matky. Přibližně od desátého dne začíná náš roj pozvolna slábnout tím, jak se včely upracovávají. Než by se začal líhnout první plod mohl by náš roj zeslábnout až o 25 % Přidáním plodu tomuto předejdeme a nová matka je stále obklopena mladuškami. Toto opatření je jakýmsi vylepšením, ale není bezpodmínečně nutné, zvláště tvoříme-li smetenec v červnu.  Další rozšiřování provádím většinou mezistěnami nebo jen stavebními rámky. Při rozšiřování nezapomínejme, že 2 vyběhlé plodové plásty znamenají včely pro cca  plástů 6.

Chceme-li tuto metodu využít k přidávání tzv. těžce přijatelných matek, doporučuji utvořit roj slabší, v síle 1-1,5 kg z mladších včel. Zde je posílení vybíhajícím plodem po7-10 dnech zcela na místě.

Pokud dáme novému roji dostatek prostoru a má-li pravidelný příliv potravy, vybudujeme z něj do zimy prvotřídní včelstvo o síle cca 2  velkých nástavků.

 

A zde několik záběrů z tvorby smetence:-))

 

smetenec.3GP (2 MB)