Ošetření včelstev proti Varroáze pomocí Formidolu

07.08.2012 16:11

Koncem července (nebo po posledním vytáčení medu) nastává čas ošetřování včelstev proti nebezpečnému nepříteli včel - Varroáze. Nejčastěji lze použít dva přípravky - Gabon (ten je ale stále více rezistentní a je víc Chemický), nebo Fromidol (kyselina mravenčí). Tento používáme i my, tak zde je v kostce použití tohoto přípravku: 

 

 

Návod k použití FORMIDOLU

 

Popis a funkce

Odparná deska o rozměrech 250 x 180 x 1,2 mm je vyrobena z krátkovláknité celulózy, zaručující

rovnoměrnost nasáknutí a odparu kyseliny mravenčí. Obsahuje 40 ml technicky čisté kyseliny

mravenčí o koncentraci 85% dle ČSN 66 1471. Odparná deska je uložena v obalu, který je opatřen

pěti otvory o průměru 20 mm.

Odparná deska účinkuje dvoufázově.

V první fázi, která trvá obvykle 48 hodin, se kyselina odpařuje pouze pěti otvory regulačního obalu.

Otvory při plném nasycení desky přiléhají na povrch a regulují tak počáteční intenzivní odpař.

Regulace zmírní i počáteční rozrušení včelstva po vložení odparné desky, které by jinak mohlo vést ke

ztrátě matky. Postupným vysycháním se deska zkroutí, čímž se otvory odtáhnou od desky a klesající

odpař opět stoupne. Tak se udržuje účinná koncentrace par kyseliny v úlu, která stačí k zasažení

vývojových stádií roztoče v plodových buňkách. Je pozorovatelný i spad dospělých roztočů.

V druhé fázi, po úplném odstranění regulačního obalu s otvory, dojde k rychlému odparu zbytku

kyseliny. Vytvoří se krátkodobě zvýšená koncentrace par kyseliny, která se projeví dalším spadem

roztočů.

Dávkování se upravuje dle potřeby zakrýváním otvorů a hlavně termínem odstranění regulačního

obalu.

Odparná deska v regulačním obalu je zatavena do dalších dvou obalů. Desky jsou baleny po dvou

kusech.

 

Termín použití

Odparná deska s kyselinou mravenčí je určena k letnímu léčení včelstev. Pokud denní maximální

teploty přesahují 25°C, nevkládáme nebo neodstraňujeme regulační obal po poledni, kdy je teplota i

provoz česna maximální, ale ráno nebo večer po uklidnění včelstva.

 

Vložení odparné desky do úlu

Odparnou desku uvolníme z obalů tak, aby zůstala pouze v posledním regulačním obalu s pěti otvory.

Strana s otvory je označena kroužkem.

Desku v regulačním obalu vložíme do podmetu pod plásty se zavíčkovaným plodem. Pokud je podmet

vysoký, podložíme desku v celé ploše tak, aby vzdálenost od spodní lišty rámků nebyla větší než 1-2

cm. Otvory směřují nahoru do uliček plodových plástů. Česno ponecháme otevřené.

Česno musí být včelami obsazeno, aby mohly aktivně větrat.

 

Po dalších dvou dnech odstraníme přípravek ze včel a kontrolujeme spad na podložce. V případě potřeby po 14 dnech ošetření opakujeme.

 

Další možností, je ošetření pomocí nového typu Formidolu 80, který jsme již také vyzkoušeli. Více o tomto přípravku je na níže uvedeném odkazu.

www.beedol.cz/wp-content/uploads/2012/06/Formidol80mlNavod.pdf